Euroopa Parlamendi valimised 2019

 • Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt toimuvad Eestis Euroopa Parlamendi valimised 26. mail 2019
 • Valimiste veebileht on valimised.ee
 • Vabariigi President kuulutas valimised välja kolm kuud enne valimispäeva, 22. veebruaril 2019.
 • Välisriigis viibivad valijad saavad hääletada elektrooniliselt, kirja teel ja Eesti välisesindustes.
 • Hiljemalt 26. aprilliks 2019 peavad välisesindustesse olema laekunud e-kirja või posti teel hääletamise taotlused.Sooviavaldus tuleb edastada koos koopiaga dokumendist (pass, id-kaart) Eesti Suursaatkonna e-postiaadressile tbilisisaatkond@mfa.ee või tavapostiga Likhauri Turn 4, Saburtalo, 0171 Thbilisi, Gruusia.
 • Täidetud hääletussedelid peavad olema saatkonda laekunud 13. maiks 2019.
 • Välisesindustes toimub hääletamine laupäeval 11. mai 12.00-15.00 ja kolmapäeval 15. mail 12.00-16.00.
 • Elektrooniline hääletamine toimub veebilehel valimised.ee 16. maist 2019 kell 8.00 UTC/GMT +1 ööpäevaringselt kuni 22. maini 2019 kell 17.00 UTC/GMT +1.
 • Veendu ka, et sinu isikut tõendav dokument oleks kehtiv. Kui dokumenti vajab uuendamist, tutvu võimalustega saatkonna kodulehel.

Valimistest välisriigis saad täpsemalt lugeda siit: https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/valisriigis-haaletamine

Välisriigis elavatele valijatele saadetakse valijakaardid alates 2015. aastast ainult elektrooniliselt. Elektrooniline valijakaart saadetakse kõikidele portaalis eesti.ee oma e-posti aadressi edasi suunanud valijatele. Riigikogu valimistel peab alaliselt välisriigis elaval valijal olema määratletud valimisringkond, kas oma endise Eestis asuva elukoha või vanemate või esivanemate elukoha alusel, mistõttu soovitame juba varakult andmed korrastada.

INFO RINGKONNA MÄÄRAMISE KOHTA: et valijal oleks võimalik kasutada oma õigust neil valimistel hääletada, peab olema kindlaks määratud valimisringkond. Kandidaadid, kelle poolt hääletada, ja mandaadid on määratud just valimisringkondade alusel. Välismaal elavast 87 500-st valimisõiguslikust Eesti kodanikust on valimisringkond praeguseks kindlaks määratud 77 000 inimesel. Eelkõige on valimisringkond kindlaks määramata neil, kes ei ole Eestis sündinud või kunagi elanud. Valijatel, kes on hääletanud eelnevatel Riigikogu valimistel, on valimisringkond määratud.

Kui Teil on kahtlusi, et Teie valimisringkond on määramata, saate seda kontrollida Eesti rahvastikuregistri kasutajatoelt aadressil abi@rahvastikuregister.ee.

Samale e-posti aadressile (abi@rahvastikuregister.ee) on vaja valimisringkonna määramiseks teada anda võimalikult täpselt oma viimane elukoht Eestis.

Kui Te ei ole Eestis elanud, palun edastage meile võimalikult täpselt oma vanemate või vanavanemate viimane elukoht Eestis.

Elukoha andmete saatmisel palun pidage silmas järgmist:

 • Tallinna linna elukoha puhul andke teada vähemalt linnaosa,
 • Tartu linna elukoha puhul märkige vähemalt Tartu linn ning
 • mujal Eestis asunud elukoha puhul piisab, kui kirjutate, mis maakonnas see asus.