Kui vajad võõrsil abi

Kui Eesti kodanik on sattunud Gruusias või Armeenias hätta ja vajab abi, siis tööajal tuleks helistada saatkonna telefonil +995 32 2365 122, Jerevani aukonsuli telefonil +374 10 26 39 73, +374 10 22 01, või saata e-kiri aadressile [email protected]. Väljaspool tööaega aitab konsulaarabi valvetelefon Eestis +372 53 01 9999.

Reisidokumendi kaotus

Kui kaotate või varastatakse Gruusias või Armeenias olles pass või ID-kaart, väljastab konsul (Tbilisis) või aukonsul (Jerevanis) tagasipöördumistunnistuse või -loa. Tagasipöördumiseks vajaliku dokumendi taotlemisel on vaja esitada:

 • 2 dokumendifotot mõõtmetega 40×50 mm.
 • täita tagasipöördumistunnistuse taotlusankeet:
 • tagasipöördumistunnistus – PDFDOC (Eesti kodanikele)
 • tagasipöördumise luba – PDF, DOC (välismaalase passi omanikele)

Tagasipöördumistunnistuse, tagasipöördumise loa ja Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu järgmiselt:
1) 20 eurot, kui reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud;

2) 100 eurot, kui reisidokument on kehtivuse kaotanud.

3) 45 eurot alla 1-aastasele lapsele (esmakordne isikut tõendav dokument)

Tuleb meeles pidada, et dokumendi taotlemiseks tuleb isiklikult esindusse kohale minna. Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi või elada asukohariigis.

Üksikutel juhtumitel, eelkõige olukorras, kus reisitakse Euroopa Liidu piires ja olete tagasi pöördumas Eestisse, võib transpordifirma teid lubada pardale ka reisidokumendi koopiaga. Juhime tähelepanu, et see tuleb alati transpordifirmalt üle küsida.

Kui reisidokument on kaotsi läinud  kuriteo tulemusena, soovitame juhtumi registreerida kohalikus politseis ning küsida vastavasisuline tõend politseisse pöördumise kohta.

Helistage koheselt Politsei- ja Piirivalveameti abiliinile +372 677 3377. Teie palvel peatatakse kaardil olevad sertifikaadid. Seejärel pole võimalik kaarti enam elektrooniliselt (nt digitaalse allkirja andmiseks) kasutada.

ID-kaardi sertifikaatide peatamine

Kui Teil on kahtlus, et ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada (näiteks Teie nimel digitaalallkirja anda), helistage esimesel võimalusel ID-abiliini numbril 1777 (välismaalt helistades +372) 6773377) ja paluge oma ID-kaardi sertifikaadid peatada. Selleks küsib abiliin Teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või ID-kaardi numbrit. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digitaalallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

Kui ID-kaart kaob, teavitage kindlasti ka Politsei- ja Piirivalveametit, kes saab vajadusel tunnistada ID-kaardi kui füüsilise dokumendi kehtetuks.

Mida konsul saab teha?

 • Väljastab abivajajale ajutise reisidokumendi.
 • Nõustab vajadusel suhtlemisel kohalike ametivõimudega.
 • Vahendab vajadusel suhtlust abivajaja lähedastega Eestis.

Raha kaotus

 • Raha kaotamisel peaksite abi saamiseks pöörduma lähedaste või sõprade poole.
 • Eesti konsulid või aukonsulid sellistel juhtudel raha anda ei saa, kuid konsul aitab teil vajadusel võtta ühendust lähedastega ning nõustab raha ülekannete tegemisel.
 • Välisesindus saab anda rahalist abi nö tagatise olemasolul – väljamakse saab konsul teha juhul, kui vastav summa on lähedaste poolt kantud välisministeeriumi pangaarvele (SWEDBANK: EE122200221006104336, SWIFT/BIC:HABAEE2X, viitenumber 700025262).

Mida konsul saab teha?

 • Annab nõu, kuidas saata raha abivajajale.
 • Vahendab vajadusel suhtlust lähedastega Eestis.

Mida konsul ei saa teha?

 • Ei saa osta uusi lennuki-, laeva-, rongi- või bussipileteid.

Kuriteo ohver

Konsulaarabi andmine kuriteo ohvrile seisneb kannatanule tema õiguste kaitseks vajamineva informatsiooni andmises. Konsul ega aukonsul ei osuta õigusabiteenust, sest kummalgi pole rahvusvahelise tava kohaselt õigust sekkuda kohalikku õigusmõistmise protsessi.