Tõendid ja dokumendi tellimine

Rahvastikuregistri väljavõte perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või suguluse tõendamiseks

Perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või suguluse tõendamiseks saab peale perekonnaseisutunnistuse originaali kasutada ka ingliskeelset kinnitatud väljavõtet Eesti rahvastikuregistrist. Eestis saab väljavõtet tellida kohalikust omavalitsusest või notari kaudu ning notari juures välisriigis kasutamiseks apostillida. Gruusias saab RR väljavõtet tellida Eesti saatkonna konsulaartalituse kaudu. Saatkonnas väljastatud dokument kehtib ainult asjaajamiseks Gruusias või Armeenias.

Riigilõiv väljavõtte tellimise eest on 20 eurot.

Vajalikud dokumendid:

Rahvastikuregistri väljavõtte tellimise avaldus

 • Avalduse blankett välja trükkida, täita käsitsi ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt;
 • koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest, isiklikult kohale tulles piisab kui pass või ID-kaart kaasa võtta
 • riigilõivu summa sularahas eurodes.

Muude asjaolude tõendamine konsuli tõendiga

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade väljastatud eestikeelsetele dokumentidele, et tõendada Gruusia või Armeenia ametiasutustele erinevaid andmeid.

Tõendada võib näiteks abieluvõimet, juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest/alusdokumentidest.

Riigilõiv konsulile teadaolevate asjaolude tõendi väljastamise eest on 30 eurot.

Avalduste näidised

 • juhtimisõiguse tõend;
 • abieluvõimetõend, kui elate püsivalt Eestis ja soovite abielluda Gruusias või Armeenias;
 • muu vabas vormis avaldus, milles on märgitud
  • tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti, telefon
  • millisele asutusele tõend esitatakse;
  • kelle kohta tõendit vajatakse;
  • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama.
  • kuupäev ja allkiri.
 • Karistusregistri tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel.  Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta.

Vajalikud dokumendid

 • Avaldus välja trükkida, täita ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt. Kui printimise võimalust ei ole, võib avalduse kirjutada vabas vormis. Vabas vormis avaldusel peavad olema samad andmed, mis blanketil.
 • Koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest, isiklikult kohale tulles piisab kui pass või ID-kaart kaasa võtta
 • Riigilõivu summa sularahas eurodes või riigilõivu tasumist kinnitav dokument.

Väljavõte või tõend valmib hiljemalt ühe nädala jooksul, kui Eesti rahvastikuregistris on kõik andmed korras. Kui menetluse käigus ilmneb puudusi (nt pole registris andmeid välisriigis sõlmitud abielu kohta), siis väljastatakse dokument alles peale puuduste kõrvaldamist.

Saatkonna konsulaartalitusest saab konsuli tõendi või RR väljavõtte väljastamist taotleda isiklikult kohale tulles (selleks tuleb eelnevalt broneerida aeg konsuli vastuvõtule).

Dokumendi tellimine

Saatkonna kaudu on võimalik tellida avalikke dokumente Eesti ametiasutuselt.

Avalik dokument on:

 • haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis vms);
 • kohtu või kohtuga seotud ametiasutuse väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, kohtutäituri dokument vms);
 • väljavõte registrist;
 • notari või vandetõlgi dokument.

Dokumendi tellimiseks tuleb taotlejal täita:

 • dokumendi tellimise taotlus (võimalik täita eesti või inglise keeles)
 • küsimustik või avaldus (sõltuvalt tellitavast dokumendist)

*üldine küsimustik (arhiividokumentide jm tellimiseks) eesti keeles, inglise keeles ja vene keeles

*Avalduste vormid perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks eesti keeles ja inglise keeles (RR andmetel väljastatavad sünni-, surma-, abielu-, lahutuse-, nimemuutmise tõendid, võimalik tellida Eestist juhul kui mingil põhjusel ei sobi konsuli poolt välisesinduses väljastatud tõend).

* Avalduse vorm abieluvõimetõendi väljastamiseks eesti keeles ja inglise keeles.

* Karistusregistri päringu avalduse vorm.

* PPA avalduse vorm tõendi tellimiseks selle kohta, et isik ei ole taotlenud Eesti kodakondsust (soovitatav). Kui taotleja täidab spetsiaalse avalduse, siis üldist küsimustikku ei ole vaja täita;

* Tööstaaži tõendamiseks vormistatakse dokumendi tellimise toiming iga töökoha kohta eraldi. Eraarhiivide puhul tuleb taotlejal lisaks riigilõivule tasuda ka arhiivitasu.

* Riigilõiv 20 eurot tasutakse dokumendi tellimise teenuse eest, millele lisandub lõiv dokumendi eest, juhul kui dokumendi väljastamine on tasuline.

* Apostille’ tellimiseks tuleb lisaks dokumendi tellimistaotlusele (ning dokumendi tellimise eest ette nähtud riigilõivule) täita ka taotlusankeet dokumendi apostille’ kinnitamiseks (eesti, inglise, vene keeles). Tasumine apostille’ eest notarile vastavalt esitatud arvele.

Lisainfo

Isikul on õigus tutvuda oma andmetega Eesti rahvastikuregistris või vaadata oma andmeid riigiportaalis www.eesti.ee e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu.

Lapse andmete vaatamise õigus on tema hooldajal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal. Samuti on igal inimesel õigus kehtestada oma andmetele juurdepääsupiirang. Rohkem infot leiate siit.