Tähelepanuks reisimisel Gruusiasse

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Gruusias viisavabalt kuni 1 aasta, pass peab kehtima kogu reisi vältel. Pikemalt riigis viibida soovijatel tuleks taotleda elamisluba. Eesti kodanikud võivad riiki siseneda  kehtiva passi või isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.

Juhime tähelepanu sellele, et Gruusial on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike sellest koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest. Gruusia seaduse „Välismaalaste ja kodakondsuseta isikute õiguslik staatus“ inglisekeelne tekst on leitav siit.

Alates 1. märtsist 2018 on välisriigis registreeritud sõidukiga Gruusia territooriumile sisenedes liikluskindlustuse omamine kohustuslik.

Täiendav info Gruusia Kohustusliku Liikluskindlustuse Keskusest.

Iseseisvalt sõidukiga liigeldes soovitame olla väga ettevaatlik, sest kuigi olukord on viimastel aastatel mõnevõrra paranenud, võib liikluses vahel esineda ohtlikku ja hoolimatut käitumist.

Kuigi Gruusias reisimine on üldiselt turvaline, tuleks võimalike ebameeldivuste vältimiseks siiski olla tähelepanelik ning hoida dokumente, raha ja muid isiklikke asju turvalises kohas, samuti mitte jätta autosse nähtavale vähegi väärtuslikke esemeid. Ööklubides-baarides-restoranides on soovitav enne tellimuse esitamist tutvuda menüüs toodud toodete ja teenuste hindadega, et vältida hilisemaid ebameeldivaid üllatusi arve esitamisel.

Väljaspool asulaid (eriti mägedes) on soovitav liikuda usaldusväärse saatjaga.

Talvel ja kevadel on mägedes laviinioht ning sageli kehtivad sõidukitele liikumispiirangud. Lumesaju, vihma ja suurvee ajal muutuvad teed mägedes raskesti läbipääsetavaks, esineb ka maalihkeid, seetõttu tuleks mägedesse reisi planeerides jälgida ilmateadet ja kohalikke teateid teeolude kohta nii meedias kui Gruusia Maanteeameti veebilehel.

Gruusia asub seismiliselt aktiivses piirkonnas. Kriisiolukorras (maavärin, epideemia, rahutused, relvastatud konflikt jne) edastab Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele tegevusjuhiseid raadiojaam sagedusel 102,6 Mhz.

Välisministeerium soovitab Gruusiasse reisimisel vältida sisenemist Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse, mis ei ole Gruusia keskvalitsuse kontrolli all ning kus Eesti riigi võimalused kodanike abistamiseks on väga piiratud.

Gruusias kehtiv okupeeritud territooriumite seadus lubab nimetatud aladele siseneda üksnes keskvalitsuse hallatavalt territooriumilt ja teadmisel. Piiri tohib ületada ainult selleks avatud piiripunktides. Gruusia territooriumile sisenemine ilma ametliku piirikontrollita (kaasa arvatud territooriumile, mis ei ole ajutiselt Gruusia võimude kontrolli all, sh üle Venemaa piiri) on illegaalne. Ka kontrolljoone (mille täpne asukoht ei ole alati arusaadav ja mis võib ajas muutuda) läheduses tuleb säilitada ettevaatlikus ning jälgida võimude korraldusi. Täpsemate juhiste saamiseks soovitame pöörduda Gruusia saatkonna poole Tallinnas.

Ettevõtlustegevus Abhaasias ja Lõuna-Osseetias on lubatud üksnes Gruusia keskvõimude eriloal. Igasugune eelnevalt kooskõlastamata ettevõtlustegevus, sh ka sellise tegevuse rahastamine, loetakse illegaalseks ja vastutusele võetakse nii ettevõtted kui ka neid esindavad isikud. Eranditeks on vaid humanitaarabi andmisega seonduv tegevus (toiduabi, arstiabi jms).

Soovitame ettevõtetel, kes kavandavad ettevõtlustegevust Gruusias, sh okupeeritud aladel, kontakteeruda Eesti saatkonnaga Tbilisis.

Lähemalt okupeeritud alade poliitika kohta loe palun Gruusia Reintegratsiooni riigiministri leheküljelt.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada Gruusia Suursaatkonnast Tallinnas.

Enne reisile asumist soovitame sõlmida tervisekindlustuslepingu, sest arstiabi välismaalasele on kallis.
Soovitame pöörata tähelepanu toidu ja joogivee kvaliteedile ning eelistada kraaniveele pudelivett. Arvestada tuleb sellega, et aeg-ajalt esineb vee ja elektrikatkestusi.

Augustis võib temperatuur sisemaal tõusta üle 40 kraadi, seetõttu on reisides soovitatav alati võtta kaasa joogivett. Puhkuse ajal sõidavad paljud kohalikud elanikud ja turistid Musta mere äärde (eelkõige Batumisse ja Kobuletisse) ning liiklus Tbilisit ja Batumit ühendaval maanteel on tihe. Teel olles arvestage, et sõidutulesid kasutavad kohalikud vaid äärmisel vajadusel, eriti ohtlik on päikeseloojangu aeg, kui karja koju aetakse ja koduloomad on teel.

Gruusias kehtivad EL juhiload. Asulates on kiirusepiirang 60km/h, tavateedel 90 km/h, kiirteedel 110 km/h; sõidukiirust kontrollitakse mh kaamerate abil.
GSM levi on hea.

Üldine hädaabi telefon on 112 (vajadusel ühendatakse politsei, kiirabi või tuletõrjega).

Uuri enne reisi ka Gruusia reisiinfot.

KUI VAJAD GRUUSIAS REISIDES ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab  Eesti Saatkonnast Tbilisis.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil  +372 53 01 9999 (24h).