Estonian Embassy in Tbilisi is pleased to receive submissions for micro-finance applications for the implementation of small-scale development cooperation projects in Armenia.

Micro financing can be applied for by:

  • A governmental or a local government authority of Armenia and institutions managed by thereof;
  • Non-profit organisations and foundations registered and continuously operating in Armenia;
  • Estonian juridical persons can participate in the project only as partners, in cooperation with Armenian entities, which fit with the above-mentioned categories.

An applicant shall submit its project proposal in English or Estonian language to the Embassy of Estonia in Tbilisi.

Project proposals shall be linked with the Strategy for Estonian Development Co-operation and Humanitarian Aid, to contribute to the following priority areas:  Education; Peace and stability; Economic development; Informing the public and global education; Health care; Development of democracy and rule of law; Environmentally friendly development.

The maximum amount of support from the Estonian Ministry of Foreign Affairs for a micro-financing project is 15 000 EUR.

The grant may account for up to 100% of total eligible expenditure of a project.

The share of personnel costs can account up to 20% of the MFA’s contribution to the project.

The share of office and other overhead costs can account up to 7% of the MFA’s contribution to the project.

 

📌Please note that the submissions are accepted untill April 22, 2024

Please be aware that it is recommended that suggested projects finish by the end of 2024

 

Applications shall be submitted to Estonian Embassy in Tbilisi at: [email protected]

Application forms and the guideline for applications can be found here.

 

Կայքի տարբերակը

Թբիլիսիում Էստոնիայի դեսպանատունը պատրաստակամ է ընդունել  միկրոֆինանսավորման հայտեր՝ զարգացման համագործակցության փոքրածավալ ծրագրերի իրականացման համար:

Միկրոֆինանսավորման համար կարող են դիմել՝

  • Հայաստանի պետական ​​կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը և նրա ղեկավարած հիմնարկները.
  • Հայաստանում գրանցված և շարունակաբար գործող ոչ առևտրային կազմակերպություններ /ՀԿ-ներ/ և հիմնադրամներ.
  • Էստոնիայի իրավաբանական անձինք ծրագրին կարող են մասնակցել միայն որպես գործընկերներ՝ համագործակցելով վերը նշված կատեգորիաներին համապատասխանող հայկական կազմակերպությունների հետ:

 

Հայտատուն պետք է իր նախագծի առաջարկը էստոներեն կամ անգլերեն ներկայացնի Թբիլիսիում Էստոնիայի դեսպանատուն:

Ծրագրի առաջարկները պետք է կապված լինեն Էստոնիայի զարգացման համագործակցության և մարդասիրական օգնության ռազմավարության հետ՝ նպաստելու հետևյալ առաջնահերթ ոլորտներին. Խաղաղություն և կայունություն; Տնտեսական զարգացում; Հանրային և համաշխարհային կրթության իրազեկում; Առողջապահություն; Ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության զարգացում; Էկոլոգիապես մաքուր զարգացում:

Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից միկրոֆինանսավորման մեկ ծրագրի աջակցության առավելագույն չափը 15 000 եվրո է:

Դրամաշնորհը կարող է կազմել ծրագրի ընդհանուր հիմնավորված ծախսերի մինչև 100%-ը:

Անձնակազմի ծախսերի մասնաբաժինը կարող է կազմել նախագծին ԱԳՆ-ի  տրամադրած գումարի մինչև 20%-ը:

Գրասենյակի և այլ վերադիր ծախսերի մասնաբաժինը կարող է կազմել նախագծին ԱԳՆ-ի տրամադրած գումարի մինչև 7%-ը:

Նշենք, որ հայտերի ընդունվում են մինչև ապրիլի 22-ը։

Դիմումները պետք է ներկայացվեն Թբիլիսիում Էստոնիայի դեսպանատուն՝ [email protected]

Դիմումների ձևերը և հայտերի ուղեցույցը կարող եք գտնել այստեղ: