President Karis kohtumisel Armeenia presidendiga: väikeriikidele on tähtis reeglitel põhinev maailmakord ja sisemine demokraatlik tugevus

President Alar Karis ütles kohtumisel Armeenia presidendi Vaagn Hatšaturjaniga, et keerulises geopoliitilises keskkonnas olevate väikeriikide jaoks on esmatähtis reeglitel põhinev rahvusvaheline kord ja sisemine demokraatlik tugevus.

Eesti riigipea märkis, et paari aastaga on Armeenias läbi viidud olulisi reforme ja riik on otsustavalt edendanud euroopalikke väärtusi, demokraatiat ja õigusriiki. „Euroopa Liit inspireeris Eestit reformiteel ja need kogemused võivad olla kasulikuks eeskujuks ka Armeenia reformide läbiviimisel,“ ütles president Karis ja kinnitas, et Eesti on jätkuvalt pühendunud Armeenia igakülgsele abistamisele.

President Karis avaldas heameelt, et Armeenia on selgelt väljendanud oma valmisolekut tihedamaks koostööks Euroopa Liiduga. Ulatuslik partnerlusleping Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vahel ning Idapartnerluse koostööraamistik annavad võimaluse Armeenia ja Euroopa Liidu suhete järk-järguliseks süvendamiseks. „See on hea võimalus edendada ka meie kahepoolset koostööd sellistes valdkondades nagu e-valitsemine, innovatsioon, tehnoloogia, haridus ja kultuur,“ märkis president Karis.

Eesti riigipea kõneles kohtumisel Armeenia kolleegiga olukorrast Lõuna-Kaukaasias. „Soovime näha rahulikku ja stabiilset Lõuna-Kaukaasia piirkonda, see on ühtlasi ka Armeenia eduka ja jõuka tuleviku vajalik eeltingimus,“ ütles president Karis ja avaldas lootust, et pinged lahenevad läbirääkimiste laua taga, mitte vägivaldsete konfliktide näol. Eesti presidendi sõnul on oluline rahvusvahelise üldsuse toel saavutada läbirääkimistel kõikehõlmav ja jätkusuutlik rahu. „Eesti hinnangul on Euroopa Liit hea erapooletu vahendaja,“ ütles president Karis ja lisas, et Eesti toetab ka Euroopa Liidu vaatlusmissiooni Armeenia ja Aserbaidžaani piiril.

Riigipead arutasid kohtumisel veel olukorda Ukrainas. „Venemaa rünnak Ukrainale on ebaseaduslik, provotseerimata, ebamoraalne ja õigustamatu,“ ütles president Karis. „Meie ühine huvi on, et Ukraina võidaks sõja ning valitseks reeglitel ja normidel põhinev maailm. Me kõik peame Ukraina toetamiseks andma endast parima.“

Armeenia president visiidi käigus on kavas sõlmida kaks koostöömemorandumit, mis laiendavad kahepoolset koostööd tehnoloogia ja keskkonna vallas.