“Study in Estonia” viis Eesti ülikoolid Gruusiasse ja Aserbaidžaani õppimisvõimalusi tutvustama

Haridus- ja Noorteamet tutvustas Gruusias ja Aserbaidžaanis koos Eesti ülikoolidega Eesti kõrgkoolides ja ülikoolides õppimise võimalusi. Tbilisis ja Bakuus toimunud haridusmessidel tutvustavad õppimisvõimalusi Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Lennuakadeemia ning Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Gruusia ja Aserbaidžaani tudengeid õpib viies Eesti ülikoolis ja ühes kõrgkoolis – Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Eesti Maaülikoolis ning Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor.

Haridus- ja Noorteameti Study in Estonia juhi Eero Loonurme sõnul tuleb Gruusiast ja Aserbaidžaanist täna Eestisse enim üliõpilasi. „Gruusias oleme aktiivselt tegutsenud juba üle 10 aastat, Aserbaidžaan on aga avanenud meie jaoks alles hiljuti,” kommenteeris ta.

“Eestis õppinute kogemused on olnud siiani väga positiivsed ja Gruusiasse naastes on neist saanud omakorda Eesti haridussaadikud, kes ärgitavad tuttavaid ja sõpru Eestisse õppima minema. Eesti haridus on Gruusias kindlasti meie lipulaev,“ kommenteeris Eesti suursaadik Gruusias Riina Kaljurand.

Eestis õppis eelmisel õppeaastal bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes kokku 92 Gruusia tudengit ning 199 Aserbaidžaani tudengit.

Tudengite hulgas olid kõige populaarsemad informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse ja halduse ning sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe õppekavad. Sotsiaalteaduste valdkonnast oli kõige populaarsem matemaatilise majandusteaduse õppekava, ärinduse ja halduse valdkonnast innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimise õppekava ning IKT valdkonnast tarkvaratehnika, informaatika ja küberturbe tehnoloogiad.

Lisaks tuleb igal aastal kümneid Kaukasuse piirkonna noori õppima vahetustudengina või Eesti ülikoolide poolt korraldatavasse suveülikoolidesse.

Tbilisi mess toimus reedel, 30. septembril ning Bakuu mess pühapäeval, 2. oktoobril. Messide korraldust rahastab Euroopa Komisjon, kelle jaoks Gruusia ja Aserbaidžaan on olulised koostööpartnerid.

Study in Estonia on Eestit kui kvaliteetset kõrgharidusvõimalusi pakkuvat maad tutvustav koostööalgatus. Tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid, kus on võimalik õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasemeõppe kaval. Study in Estonia tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet programmi Dora Pluss raames, mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil. Lisainfot leiab aadressilt www.studyinestonia.ee.

29. septembril toimus Tbilisis vastuvõtt Eesti ülikoolides õppinud Gruusia vilistlastele.